Czcionka:

06.03.2023

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

informuje, że w okresie od 15 marca do 24 listopada 2023 roku

będą realizowane badania profilaktyczne w zakresie wczesnej diagnostyki:

 • raka szyjki macicy – badanie DNA HPV HR-14 genotypów wysokiego ryzyka onkologicznego (kobiety w grupie wiekowej 35-55 lat)
 • raka piersi – C 15-3, USG piersi (kobiety powyżej 40 roku życia)
 • raka prostaty – badanie PSA (mężczyźni w grupie wiekowej 50-75 lat)
 • raka trzonu macicy – Ca 125, USG ginekologiczne głowicą vaginalną (kobiety powyżej 40 roku życia)

w ramach finansowanych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Programów Profilaktycznych.

Informacje dodatkowe :

 • Pobieranie materiału do badania DNA HPV HR w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja osobista lub telefoniczna: wtorek 8.00-11.00, środa 12.00-15.00, czwartek 12:30-14:30 , tel. 513 906 852
 • Badania USG piersi oraz badania USG ginekologiczne głowicą vaginalną wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 15.00, tel. 43 824 41 71
 • Pobranie krwi do badań – Ca 125, C-15-3 i PSA wykonywane w Punkcie Pobrań CDL ul. Królewska 29 (I piętro budynku Poradni Specjalistycznych - stary budynek chirurgii). od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.00  

Warunkiem uczestnictwa w Programach jest wypełnienie –anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów.

W przypadku realizacji badań Ca 125, C-15-3 i PSA Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Centralnej (parter budynku Poradni Specjalistycznych) tel. 43 824 41 63, 43 824 41 68.

Badania laboratoryjne PSA i CA 15-3 realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez Rejestrację Centralną po uprzednim wypełnieniu ankiety. W związku z powyższym osoby rejestrujące się osobiści formalności załatwiają podczas rejestracji, natomiast osoby rejestrujące się telefonicznie – przed zgłoszeniem się na badanie - odbierają w rejestracji - skierowanie i wypełniają ankietę.

REJESTRACJA NA BADANIA OD 8 MARCA 2023 ROKU

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

                

 

 

 

 

 

24.01.2023 r

ogłoszenie panaceum 1 page 0001

 

 

07.09.2022 r

wfosigw

 

 

  Projekt realizowany w ramach środków
   Wojewódzkiego Funduszu
 Ochrony Środowiska     
  i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 


W ramach programu "Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa" Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.zo.o.
uzyskał dofinansowanie z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie :                          
"Unieszkodliwienie  odpadów medycznych powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp.z o.o. - II ETAP ".

-  Wartość ogólna zadania to  182.924,91 zł

- Kwota dofinansowania w formie dotacji pochodząca ze środków  WFOŚiGW:  181.092,00 zł

- Zakres projektu obejmuje unieszkodliwienie odpadów medycznych o masie 25,371 Mg   powstałych w okresie od   października 2021r. Do kwietnia 2022r.

link do strony    www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2022 r 

Uwaga!!!

 

Od 1 Czerwca 2022 zmieniamy numer telefonu do Rejestracji

Poradni Ginekologicznej:

 

43 824 41 63 i 43 824 41 68

 

13.05.2022 r

 ogłoszenie panaceum 1

ogłoszenie ukraina 1

 

 

28.03.2022 r

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

informuje, że w okresie od 1 kwietnia do 18 listopada 2022 roku

będą realizowane badania profilaktyczne w zakresie wczesnej diagnostyki:

 

 • raka szyjki macicy – badanie DNA HPV HR-14 genotypów wysokiego ryzyka onkologicznego (kobiety w grupie wiekowej 35-55 lat)
 • raka piersi – C 15-3, USG piersi (kobiety powyżej 40 roku życia)
 • raka prostaty – C 15-3, USG piersi (mężczyźni w grupie wiekowej 50-75 lat)

 

w ramach finansowanych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Programów Profilaktycznych.

 

Informacje dodatkowe :

 

 • Pobieranie materiału do badania DNA HPV HR w  Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja osobista lub telefoniczna:wtorek 8.00-11.00, środa 12.00-15.00, czwartek 12:30-14:30 tel. 513 906 852
 • Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna: w godzinach 08.00 - 10.00 tel. 43 824 41 71
 • Pobranie krwi do badań - C-15-3 i PSA wykonywane w Punkcie Pobrań CDL ul. Królewska 29 (I piętro budynku Poradni Specjalistycznych - stary budynek chirurgii).

Warunkiem uczestnictwa w Programach jest wypełnienie –anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów.

W przypadku realizacji badań PSA i CA 15-3 – Rejestracja osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Centralnej (parter budynku Poradni Specjalistycznych) tel. 43 824 41 63, 43 824 41 68.

 

Badania laboratoryjne PSA i CA 15-3 realizowane są na podstawie skierowania wydanego przez Rejestrację Centralną po uprzednim wypełnieniu ankiety. W związku z powyższym osoby rejestrujące się osobiści formalności załatwiają podczas rejestracji, natomiast osoby rejestrujące się telefonicznie – przed zgłoszeniem się na badanie - odbierają w rejestracji - skierowanie
i wypełniają ankietę.

 

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

 

 

 

21.03.2022 r

kregosłup

 

04.03.2022 r

ulotka wojewody łódzkiego pl

ulotka wojewody łódzkiego u

 

informacja dla uchodźców z ukrainypl1

 

informacja dla uchodźców z ukrainyu1

 

08.02.2022 r

 

 

Mając na uwadze zbliżające się zakończenie wdrażania unijnej perspektywy RPO WŁ 2014-2020, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zachęca do udziału w konkursie promocyjnym UNIJNY PROJEKT PERSPEKTYWY.

Konkurs podzielony jest na dwie części.

Właśnie zakończyliśmy pierwszą część konkursu, skierowaną do beneficjentów, którzy skorzystali z dotacji unijnych i otrzymali dofinansowanie z I/II osi RPO WŁ 2014-2020 na realizację swoich projektów. W efekcie otrzymaliśmy 16 zgłoszeń beneficjentów Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Czas na drugą część konkursu skierowaną do Was drodzy Internauci. Waszym zadaniem jest wytypowanie z poniższej fotogalerii jednego, Waszym zdaniem najciekawszego projektu i wybranie go w formularzu zgłoszeniowym. Żeby nie było zbyt łatwo, chcąc wziąć udział w konkursie i zdobyć atrakcyjne nagrody, dodatkowo musicie wykonać jeszcze jedno zadanie specjalne. Polega ono na (do wyboru):

 • napisaniu krótkiego wierszyka dot. dotacji unijnych/funduszy europejskich tzw. „lepieja”. Jest to krótki, jednozdaniowy, czasem nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów, np. “Lepiej z Unią inwestować, niż z rozwojem masz spasować”. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej.

  lub

 • kreatywnym dokończeniu zdania: „Łódzkie jest innowacyjne bo……”

Zatem do dzieła.

Wytypujcie z poniższej listy jeden, najciekawszy, najbardziej innowacyjny, nieprzeciętny i Waszym zdaniem po prostu - najlepszy UNIJNY PROJEKT PERSPEKTYWY. Numer projektu i nazwę beneficjenta wybierzcie w formularzu pod galerią.

 

 

PROJEKT 9

PPHU "GENOS" S.C. - BOGDAN KAŁUŻEWSKI, JADWIGA KAŁUŻEWSKA, TADEUSZ KAŁUŻEWSKI

Wartość ogółem projektu: 2 102 273,20 zł

GENOS s.c. stawia na potencjał rozwojowy. Jest beneficjentem konkursu Projekty B+R przedsiębiorstw. Środki unijne przeznaczył na stworzenie testu diagnostycznego umożliwiającego ocenę ryzyka transformacji nowotworowej w przypadkach nawracających dolegliwości zespołu LUTS (jest to diagnostyka pacjentów chorych na raka pęcherza moczowego). Dzięki wykonywanym testom powstaje możliwość wykrycia u pacjentów zmian genetycznych diagnozowanych techniką sekwencjonowania następnej generacji. Projekt realizuje wytyczne „PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ” (I FAZY) tj. zapobiegania chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.

 

https://cop.lodzkie.pl/konkurs-promocyjny-unijny-projekt-perspektywy

 

phoca thumb m genos 1phoca thumb m genos 2phoca thumb m genos 3

 

 

 

 30.11.2021 r

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt realizowany w ramach środków

   Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska    

  i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie pn.

„ Kompleksowa termomodernizacja budynku Poradni Zdrowia Psychicznego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

    Kwota dofinansowania w formie pożyczki 89.814,00 zł

    Kwota dofinansowania w formie dotacji 209.565,00 zł

 

 

 

 

26.10.2021 r.                                                                               

                                                                      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 Projekt realizowany w ramach środków

   Wojewódzkiego Funduszu

 Ochrony Środowiska    

  i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 https://www.wfosigw.lodz.pl/

W ramach programu ,, Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa" Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp.zo.o. uzyskał dofinansowanie z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie :                                   

,, Unieszkodliwienie  odpadów medycznych powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp.z o.o. " .

    Kwota dofinansowania to 300.000,00

     Zakres projektu obejmuje  unieszkodliwienie odpadów medycznych  o masie  49,023 Mg   powstałych w okresie od   kwietnia 2020r do maja 2021r.

 

 

19.10.2021 r.

    Zduńskowolski Szpital Powiatowy

98-220 Zduńska-Wola ul. Królewska 29

Ogłasza pisemny przetarg ofertowy, na sprzedaż sprzętu

laboratoryjnego wymienionego w załączniku:

Wymieniony sprzęt jest sprawny i posiada paszporty techniczne.

Sprzęt można oglądać codziennie w godz.8.00-14.00 w Dziale Laboratorium Szpitalnym przy ul. Królewskiej 29.

 Tel.(43)824-41-29

Osoby zainteresowane składają oferty na konkretny aparat w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie szpitala.

Oferta winna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy

-adres siedziby oferenta

- nr NIP oferenta (do wystawienia faktury)

- datę sporządzenia ofert

- Cenę ofertową (należy podać cenę ze wskazaniem konkretnego sprzętu)

Termin składania ofert mija dnia                       25.10.2021 o godz. 10:00

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi                      25.10.2021 o godz.10:30

W sekretariacie Szpitala Powiatowego w Zduńska-Woli ul. Królewska 29.

Sprzęt zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.         

Wykaz sprżętu             

 

 20.07.2021

 

programy plakat

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr 7/II/2021 Rady Nadzorczej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli

I. Informacje ogólne.

Ilekroć poniżej używane będzie określenie Spółka należy przez to rozumieć Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka jest podmiotem leczniczym, w którym całość udziałów posiada Powiat Zduńskowolski.

Spółka spełnia kryteria określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907 ze zm.).

Przewidywana forma umowy: umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

 II. Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać łącznie następujące warunki:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, (preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze);
 2. posiadać co najmniej pięcioletni doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek;
 3. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-2 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub umownym zakazom konkurencji;
 8. posiadać wiedzę z zakresu m.in.:
  1. funkcjonowania podmiotów leczniczych,
  2. zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w szczególności przepisów prawa gospodarczego, ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych,  ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3. znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych,
  4. znajomości zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających powiatowych spółek handlowych
  5. działalności Spółki,
  6. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  7. zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  8. zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników,

 III. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV. Zgłoszenie kandydatów powinno zwierać (w oryginałach lub odpisach potwierdzonych za zgodność przez kandydata; każde oświadczenie musi być podpisane przez kandydata):

 1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i osiągnięć zawodowych wraz z adresem i numerem telefonu do kontaktu, a także adresem poczty elektronicznej;
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. dyplom potwierdzający posiadanie wymaganego wykształcenia;
  1. akceptacji warunków postępowania kwalifikacyjnego i przystąpieniu do tego postępowania,
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  5. nie podleganiu określony w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
  6. nie spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 pkt 2 lit a-e ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 735),
  7. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego,

V. Pisemne  zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 20.07.2021r. do godziny 15.00 za potwierdzeniem odbioru w Sekretariacie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola (II piętro) lub drogą pocztową (poczta kurierska) na adres Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola.

 1. O dochowaniu terminu zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki na adres Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. Zgłoszenie doręczone po terminie nie będzie podlegało rozpatrzeniu i zostanie odesłane bez otwierania.
 2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą podlegały rozpatrzeniu i zostaną odesłane do adresata.
 3. Zgłoszenie powinno zostać złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – nie otwierać” . Wszystkie strony złożonych dokumentów powinny być ponumerowane w następujący sposób: */** - numer kolejny strony, „**” – łączna ilość stron, np. 1/10, 2/10 …10/10).

VI. Zgłoszenia kandydatów zostaną otwarte w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 8.00 w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., sala konferencyjna

VII. Komisja, poinformuje telefonicznie kandydatów spełniających wymogi formalne o godzinach przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, które odbywać się będą w siedzibie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o.,  w dniu 23.07.2021. r. od godz. 10.00 w Sali konferencyjnej.

VIII. Kandydatom do dnia upływu składania zgłoszeń na ich żądanie zostaną udostępnione informacje o Spółce, tj.

 1. umowa spółki[
 2. umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 3. sprawozdanie finansowe za rok 2019

w Sekretariacie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

IX. Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:

 1. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych;
 2. znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki;
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w spółce handlowej;
 5. znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej;
 6. przedstawioną wizję zarządzania i rozwoju Spółki.

Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie oznacza jego rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

X. Kandydatem na Prezesa Zarządu zostanie wybrana osoba, która uzyska największą ilość punktów.

 1. Ocena jest dokonywana indywidualnie przez każdego członka Komisji.
 2. Każdy z członków Komisji może przyznać kandydatowi punkty w skali od 1 do 10. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia to 50.

XI. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzony protokół.

XII. Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego będzie umieszczona na stronie internetowej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o.

XIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania),  bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne.

Anna Janicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – email: IODO(a)SZITAL-ZDWOLA.INFO,
  tel. 43 8244147.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 9u st. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą,
  w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych interesów osoby, której dane dotyczą).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
  tj. do czasu zakończenia naboru lub wycofania udzielonej zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądać od administratora:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
  2. do przenoszenia swoich danych osobowych;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  4. do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym,
   że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
   na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Zarządu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym

 

 

K

 

 

16.06.2021

 

Szanowni Pracownicy i Współpracownicy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego

 

W okresie od 23.10.2020 do 31.05.2021 przyszło nam się zmierzyć z pandemią jako tzw. szpital covidowy. Dla Was i waszych rodzin był to na pewno czas pełen dodatkowych ograniczeń, obaw, a przede wszystkim stresu związanego ze zwiększonym ryzykiem zachorowania. Niektórym nie udało się uniknąć choroby, niestety także z tym najtragiczniejszym skutkiem.

Chciałbym w imieniu Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego podziękować Wam wszystkim za zaangażowanie, odpowiedzialność, rozumną odwagę i życzliwość wzajemną, a przede wszystkim za życzliwość i empatię wobec pacjentów, pozbawionych w swojej chorobie możliwości kontaktu i pomocy najbliższych. To Wy stawaliście się ich bliskimi.

Od 01.06.2021 wróciliśmy do naszych wcześniejszych zadań. Proszę, żeby Ci z nas, którzy z różnych powodów nie zaszczepili się do tej pory, nie rezygnowali z tej najważniejszej formy zabezpieczenia. Proszę również przekonywać niezdecydowanych w Waszym otoczeniu, że szczepić się trzeba, nie tylko z powodu troski o siebie ale także o swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę.

Życzę Wam, żeby z każdym dniem wracało coraz więcej normalności i żeby bez tych wszystkich gogli, przyłbic i kombinezonów było widać więcej Waszych uśmiechów.

 

 

W imieniu Zarządu

Dariusz Kałdoński

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

 

 

 

 

 

04.05.2021

Komunikat dla świadczeniodawców,
dotyczący zasad kierowania pacjentów na rehabilitację pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

 

Zasady kierowania pacjentów na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 zostały określone w zarządzeniu Nr 63/2021/DSOZ z 9 kwietnia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku kierowania na rehabilitację w warunkach stacjonarnych oraz w zarządzeniu Nr 78/2021/DSOZ z dnia 26.04.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych.
Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż skierowania na przedmiotowe świadczenia winny być wystawiane na dotychczasowych wzorach skierowań z dopiskiem „….po przebytej chorobie COVID-19”.
Lista podmiotów realizujących rehabilitacje po przebytej chorobie COVID-19 jest publikowana na stronie https://www.nfz-lodz.pl/ i będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Treść komunikatu

 

 

 

 

 

18.02.2021

 

OŚWIADCZENIE

Prezesa Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.-

Janusza Ratajczyka

 

Szanowni Państwo,

Mając na względzie doniesienia medialne dotyczące raportu Najwyższej Izby Kontroli „Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych dzieci” pragnę podkreślić, że obowiązujące uregulowania, w tym standardy opieki okołoporodowej, stanowią podstawę działalności Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego. Pragniemy przeprosić pacjentów, którzy pomimo wdrożonych zasad postępowania, poczuli się urażeni działaniami szpitala. 

Zapewniamy, że pacjentki dotknięte tzw. niepowodzeniem położniczym otaczamy szczególną troską, na którą składa się również wsparcie psychologiczne, o czym każdorazowo pacjentki są informowane. W przypadku każdej decyzji pacjentki w tej kwestii, wszelkie procedury są przez Szpital realizowane z najwyższą starannością. Wszystkie pacjentki, były i są poinformowane o możliwości pochówku i miały możliwość skorzystania z przysługującego im prawa.

W szpitalu powiatowym w Zduńskiej Woli dokładamy wszelkich starań, aby każda nasza pacjentka podczas pobytu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym czuła się zaopiekowana i bezpieczna. Do każdej z nich podchodzimy w sposób indywidualny, wspólnie nakreślając oczekiwania oraz potrzeby pacjentki. Każda z pacjentek ma również możliwość skorzystania z porady psychologa zatrudnionego przez Szpital, o czym każdorazowo informujemy.

Pragniemy podkreślić, że pracownicy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego robią wszystko co w ich mocy, aby wykonywać swoje obowiązki na najwyższym poziomie i z należytą sumiennością.

 

Zduńska Wola, dnia 18 lutego 2021r.

25.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.03.2020

Pomóż szpitalowi pomagać

Szanowni Państwo, otrzymujemy od Państwa pytania, w jaki sposób można pomóc Szpitalowi w tym trudnym czasie. W związku z tym uruchomiliśmy konto do wpłat. Każda, nawet drobna kwota, pomoże nam zakupić sprzęt medyczny i dokonywać na bieżąco zamówień środków ochrony indywidualnej. Pozwoli to zabezpieczyć nasz personel medyczny, aby mógł całodobowo sprawować opiekę nad naszymi Pacjentami.

Obecnie naszym priorytetem jest zabezpieczenie personelu do wykonywania zabiegów  ratujących życie i leczenia pacjentów. Równocześnie musimy też  zapewnić  bezpieczeństwo pracownikom pierwszego kontaktu z Pacjentem.

Prosimy o wpłaty na konto: 70 1020 3437 0000 1702 0018 1198

Poniżej podajemy listę środki ochrony osobistej, które są niezbędne w obecnej sytuacji.

- maseczki z filtrem FFP2, FFP3 oraz N95,maseczki chirurgiczne

- fartuchy chirurgiczne sterylne, pełnobarierowe, wiązane na troki, wykonane z włókniny typu SMMMS – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu

 • rozmiar fartucha – L o długości 125 [cm] +/- 2 [cm]
 • rękawy zakończone mankietem 100 % poliester
 • szwy wykonane metodą ultradżwiękową
 • gramatura materiału min. 40  [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu
 • fartuch chirurgiczny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2013 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu
 • komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów

- termometry bezdotykowe

- przyłbice, gogle

UWAGA!  - kombinezony jednorazowe  - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi  powinna spełniać wymagania przedstawione w normie PN EN 14126. Zgodnie z tą normą materiał odzieży chroniącej przed czynnikami biologicznymi powinien stanowić barierę dla całego ciała lub jego części, przed bezpośrednim kontaktem z czynnikami infekcyjnymi. W celu weryfikacji właściwości kombinezonów prosimy o dołączanie dokumentacji (karta produktu, ulotka ) Produkt powinien mieć oznaczenie CE.

- ochraniacze na buty do kombinezonów.

Prosimy o wcześniejszy kontakt z nami, zanim dary rzeczowe zostaną przekazane. Wszelkie pytania w powyższych sprawach prosimy kierować na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie: 43 824 41 47

Wszelkie dary rzeczowe, przesyłki proszę kierować na adres:

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

(z dopiskiem dary #koronawirus #pomocdlaszpitalaZDW)

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. ul.Królewska 29   98-220 Zduńska Wola

Dziękujemy za Państwa nieocenioną pomoc !

 

#pomocdlaszpitalaZDW#koronawirus #zostańwdomu


 

 dziekujemy

 

 
 
wainfo

Zarządzenie 6/20

Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał Zarządzenie nr 6/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Załącznik

 
 
 
info zakaz
 
rece

 plakat informacyjny a3 szpitale 1m
 
 
plakat
 
 

INFORMUJEMY, ŻE JUŻ DZIAŁA

NOWA REJESTRACJA

(W BUDYNKU BYŁEJ CHIRURGII)

 

MOŻECIE PANSTWO SKORZYSTAĆ Z REJESTRACJI DO:

 • PORADNI DIABETOLOGICZNEJ
 • PORADNI DERMATOLOGICZNEJ
 • PORADNI ONKOLOGICZNEJ
 • PORADNI ALERGOLOGICZNEJ
 • PORADNI GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
 • PORADNI REHABILITACJI
 • PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ
 • PRACOWNI ECHO

TU RÓWNIEŻ OTRZYMACIE PAŃSTWO:

 • WYNIKI BADAŃ LABOLATORYJNYCH
 • WYNIKI BADAŃ RTG I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 • KSEROKOPIĘ WYNIKÓW Z PORADNI
 • KSEROKOPIĘ HISTORII CHOROBY

W REJESTRACJI MOŻNA DOKONAC OPŁATY ZA BADANIA

REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU

 

43 824 41 63

 
 
pzp 1
 
 
 
 
 
 
 
 
ogłoszenie praca

28.10.2019

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

informuje, że od dnia 4.11.2019r

 

PORADNIA

MEDYCYNY PRACY

(z ulicy Osmolińskiej)

 

zostanie przeniesiona do budynku NPL

na ulicy Królewskiej 29

 

tel. 43 824-41-55

(rejestracja od godz. 7.00-15.00)

 

 16.10.2019

Spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny

W dniu 26 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest stworzenie, wynikającego z woli współpracy, lokalnego Partnerstwa podmiotów istotnych dla realizacji działań z zakresu wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Liderem Partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Spotkanie otwarte zostało przez Pana Konrada Pokorę – Prezydenta Miasta Zduńska Wola oraz wicedyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pana Roberta Przybyłka. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Pani Joanna Ubych, Pan Krzysztof Smug, Pani Małgorzata Marzec oraz zaproszeni do współpracy partnerzy dobrani z punktu widzenia zakwalifikowanych do projektu rodzin.Podczas spotkania przedstawione zostały przez każdego z kooperantów uprawnienia, zasoby i możliwości do zaangażowania się w Partnerskim Zespole Kooperacyjnym. Kooperanci oficjalnie złożyli podpisy na Deklaracji przystąpienia do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego.

 

zespol2

 

zespol1

20.09.2019

 

               Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o.

informuje, że posiadamy wolne miejsca na badania profilaktyczne

w zakresie wczesnej diagnostyki:

 

 • raka jelita grubego – kolonoskopia (osoby w grupie wiekowej 50-65 lat)
 • raka piersi – C 15-3 lub USG piersi (kobiety powyżej 40 roku życia)

 

w ramach finansowanych przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Programów Profilaktycznych.

 

Informacje dodatkowe :

 

 • Badania USG piersi wykonywane w  Pracowni USG I piętro Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.ul. Królewska 29 – rejestracja telefoniczna w godzinach  10.00 - 11.00 tel. 43 824 41 71
 • Kolonoskopia – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 13.00w Pracowni Endoskopowej (I piętro)Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. ul. Królewska 29. Rejestracja osobiście lub telefonicznie tel. 43 824 41 90. Pielęgniarka Pracowni Endoskopowej każdemu pacjentowi udzieli wskazówek dotyczących przygotowania do badania, wyda preparat przygotowujący oraz ustali termin wykonania kolonoskopii. W związku z powyższym pacjenci zapisani telefonicznie - w kolejnych dniach winni zgłosić się osobiście.

Warunkiem uczestnictwa w Programach jest wypełnienie – w dniu badania - anonimowej ankiety dostępnej w miejscu realizacji Programów lub zgłoszenie się z wypełnioną ankietą dostępną na stronie internetowej Szpitala www.szpital-zdwola.info.

Pacjenci uczestniczący w „Programie profilaktycznym wczesnej diagnostyki raka jelita grubego” – ankietę wypełniają w Pracowni Endoskopowej.

 

Niezgłoszenie się w wyznaczonym w trakcie rejestracji dniu - skutkuje skreśleniem z listy.

 

 

 

26.08.2019

Szczepienia dla personelu medycznego
 
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. informuje, że nasza placówka jest jednym z realizatorów programu polityki zdrowotnej pn ”Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą

z terenu województwa łódzkiego”, który w całości finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego.
 
W/w program przeznaczony jest dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego: personelu medycznego niezależnie od specjalizacji i personelu administracyjnego ( zgodnie z lokalizacją podmiotu leczniczego,
a nie miejscem zamieszkania danej osoby) - którzy chcą się zaszczepić przeciwko grypie sezonowej.

W związku z powyższym pracownicy Państwa Placówki, zainteresowani szczepieniem proszeni są kontakt osobisty lub telefoniczny z Poradnią POZ przy ul. Królewskiej 29
tel: 43 824 41 55 - celem dokonania rejestracji. Ponieważ realizacja szczepień uzależniona jest od dostępności szczepionki obowiązującej w danym sezonie - o terminie badania lekarskiego przed szczepieniem i szczepienia poinformujemy Państwa pisemnie lub telefonicznie w późniejszym terminie.

Jednocześnie nadmieniamy, że osoba zgłaszająca się na badanie będzie musiała posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego. 

14.06.2019

1a

 

 

19.04.2019

 

ms csioz logo

 

 

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP). IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

 

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

 

 


przechwytywanie

 

11.03.2019

1

18.10.2018

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach (Dz.U. z 2018 r. poz. 932), mogą korzystać - poza kolejnością ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
 
W związku z powyższym informujemy mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, że osoby posiadające orzeczenia |o znacznym stopniu niepełnosprawności mają możliwości korzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych naszego szpitala w zakresie wizyt lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w Dziale Fizjoterapii oraz turnusów rehabilitacyjnych w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej lub Oddziału Rehabilitacyjnego. Świadczenia te udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych list oczekujących.
 
Niezbędnym warunkiem ich realizacji jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, tj. decyzja/orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać osobiście w Dziale Fizjoterapii przy ul. Królewskiej 29 ( parter szpitala) lub telefonicznie 43 824 41 21.
 

17.10.2018

 

logo genos

 

 

Krótka Historia

Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej

Przy szpitalu w Zduńskiej Woli

 

 

Powstanie Ośrodka związane jest z osobą prof. dr hab. n med. Bogdana Kałużewskiego, który od 5 lat jest w stanie spoczynku. Ostatnie 15 lat aktywności zawodowej jako Kierownika Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poświęcił roli czynników genetycznych w diagnozowaniu, prognozowaniu i profilaktyce raka pęcherza moczowego. Ten okres działalności został zwieńczony około 30 publikacjami naukowymi, z których niektóre znalazły uznanie w recenzowanych czasopismach o wysokim Impact Factor. Zdobyte doświadczenie pozwoliło profesorowi na złożenie propozycji Dyrekcji Szpitala w Zduńskiej Woli dotyczącej programu profilaktyki raka pęcherza moczowego. Propozycja ta spotkała się z akceptacją i uznaniem i od 3 lat realizowana jest w praktyce. Warunki lokalowe i aparaturowe jakie mógł do tego zaproponować szpital były nader skromne. Stąd profesor zaproponował aby w pomieszczeniach garaży, które pozostawały pod zarządem Urzędu Starosty wygospodarować przestrzeń, w której można by zlokalizować poradnię zajmująca się profilaktyką choroby nowotworowej. Pomysł ten został zaakceptowany przez Dyrekcję Szpitala oraz Radę Powiatu Zduńskowolskiego. Z inicjatywy starosty Pana Wojciecha Rychlika, Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę o wyasygnowanie kwoty
160 tyś złotych na stworzenie projektu budowlanego oraz remont generalny pomieszczeń, które sprostałyby wymaganiom placówki służby zdrowia. Niełatwego zadania stworzenia projektu budowalnego oraz wykonawstwa remontu podjęła się firma DOM Jaracz ze Zduńskiej Woli. Projekt został szczegółowo przedyskutowany i uzgodniony z Dyrekcją Stacji Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli. Skuteczne przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego umożliwiło w bardzo krótkim czasie przeprowadzenie budowy. Projekt technologiczny funkcjonowania placówki został stworzony przez profesora B. Kałużewskiego i współpracowników. Cele statutowe funkcjonowania placówki
są zgodne z Narodowym Programem Zwalczania Chorób Nowotworowych i m. in. dotyczą:

 • Program profilaktyki raka pęcherzu moczowego – finansowany przez radę Powiatu Zduńskowolskiego.
  • Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika – finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
  • Moduł II - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy – finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Aby jednak realizacja celów była możliwa wystąpiliśmy do Zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o dofinasowanie wyposażenia placówki. Dzięki poparciu Dyrektor ds. medycznych WOŚP Pani Lidii Niedźwieckiej Owsiak, został zakupiony wysokiej klasy ultrasonograf wraz
z oprogramowaniem do elastografii oraz Share Wave, wysokiej klasy optyczny kolposkop, wirówki, mikroskop, komora laminarna do badań DNA i RNA, wysokiej klasy lodówki i zamrażarki. Wyżej wymienione wyposażenie zostało uzupełnione o drobny sprzęt laboratoryjny, którego zakup został sfinansowany przez firmę Gatta – Ferax ze Zduńskiej Woli. Oficjalne otwarcie Ośrodka będzie miało miejsce w dniu 17 października 2018 r., ale dorobek medyczny datuje się już od roku 2015.
W planach rozwojowych Ośrodka przewidujemy ścisłą współpracę z Sekcją Genetyki Klinicznej Nowotworów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Radą Naukową Ośrodka, która zostanie powołana w najbliższych dniach.

Uroczyste otwarcie Ośrodka odbędzie się w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6c, sala konferencyjna, I piętro). Początek o godzinie 11:30.

 

 

 

 

 

 

26.06.2018

 

ZDUŃSKOWOLSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O.
W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

podaje do publicznej wiadomości, że:

 

OGŁASZA

drugi przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”
w Zduńskiej Woli

 

położony w Zduńskiej Woli przy ulicy Osmolińskiej 6

 

 Treść Ogłoszenia

 Regulamin

 

22.06.2018

OGŁOSZENIE

Prezes Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli

na podstawie art.26- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). ogłasza

Konkurs otwarty na rok 2018/2019

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny do realizacji w oddziałach szpitala, dziale pomocy doraźnej oraz poradniach specjalistycznych, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.

 

Planowany termin realizacji umowy na świadczenia zdrowotne od dnia udzielenia - do 31.12.2019 r.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert /SWKO/ wraz z załącznikami dostępne są do zapoznania się w Dziale Kadr.

 

Sposób porozumiewania się z oferentami oraz osoby upoważnione do kontaktu ze strony Udzielającego Zamówienie zostały określone w SWKO.

 

Oferty należy składać w Sekretariacie, pokój nr 1, I piętro, budynek administracyjny Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w zamkniętych kopertach opatrzonych opisem :

 

W zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny do realizacji w oddziałach szpitala, dziale pomocy doraźnej oraz poradniach specjalistycznych, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

Otwarcie ofert będzie dokonywane 10-go każdego miesiąca, o godz. 11.00 w gabinecie zastępcy Dyrektora ds. medycznych. Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., I piętro budynek administracyjny.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty niezwłocznie po dokonaniu badania i oceny ofert.

 

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w SWKO i obowiązujących przepisach.

 

 

Skan pisma

 

11.06.2018

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

zatrudni :

Specjalistę ds. zamówień publicznych .

Warunki zatrudnienia do omówienia bezpośrednio z Prezesem Spółki.

 

 

01.04.2018

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

zatrudni lekarzy internistów do pracy        

w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia.

Oferujemy bardzo korzystne warunki pracy.

Tel. 43 824 41 47, e-mail: sekretariat(a)szpital-zdwola.info

 

 

03.01.2018

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

 

zatrudni lekarzy internistów do pracy        

w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Forma zatrudnienia i wynagrodzenia do ustalenia.

Oferujemy bardzo korzystne warunki pracy.

Tel. 43 824 41 47, e-mail: sekretariat(a)szpital-zdwola.info

 

 

10.11.2017

 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

w Zduńskiej Woli

 

Informuje że z dziem 10.11.2017 ulega zmianie numer telefonu

Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej

aktualny numer 43 824 4155

 

 

 

02.10.2017

 

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
•    w warunkach ambulatoryjnych,
•    w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
•    telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
•    nagłego zachorowania;
•    nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
•    gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Od 1 października od godz. 8 rano nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

  Nazwa świadczeniodawcy    Adres miejsca realiz. świadczeń    Telefon
1   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr W. Biegańskiego Łódź, ul. Studzińskiego 61
42 657 41 25
510 935 692
2 Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Przyrodnicza 7/9              42 655 01 70
3   Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi Łódź, ul. Pabianicka 62 42 689 50 01
42 689 50 04
42 689 50 05
4 Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 61                42 687 50 54
5   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi Łódź, ul. Wileńska 37            42 680 47 81
6 Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera w Łodzi Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 54  42 633 36 42
7   Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera w Łodzi Łódź, ul. Milionowa 14        42 672 19 18
8 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Bełchatów, ul. Czapliniecka 123                                                44 635 85 34
44 635 83 01
9   Szpital Specjalistyczny Brzeziny Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Brzezinach Brzeziny, ul. M. Skłodowskie-Curie 6                                                      46 874 20 11
10 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, ul. Kościuszki 52                              24 388 03 71
11   Centrum Dializa - Szpital w Łasku Łask, ul. Warszawska 62A              43 677 36 35
12 Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy Łęczyca, ul. Zachodnia 6                        24 721 21 87
13   Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Łowicz, ul. Ułańska 28  46 837 56 11, 12, 13 wew. 508
509 056 091
14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie Opoczno, ul. Partyzantów 30                                                      44 754 48 42
15   Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Pabianicach Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 10                                                     
42 225 36 13 (Pabianice)
42 211 10 66 (Konstantynów Łódzki)
16 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie Pajęczno, ul. Wiśniowa 26 34 311 25 85
17   Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3                                                    44 645 11 73
667 777 519
18 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski, ul. Rakowska 15                                                   

44 789 79 25

519 379 046 lekarze

519 379 150 lekarze
517 412 039 pielęgniarki

517 412 609 pielęgniarki

19   Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Poddębicach Poddębice, ul. Mickiewicza 16                                              43 828 82 00
505 948 433
20 Szpital Powiatowy w Radomsku Radomsko, ul. Jagiellońska 36
Przedbórz, ul. Częstochowska 25                                       
44 681 08 22
21   Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckim Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14                                                    572 707 174
572 707 175
22 Szpital Wojewódzki im. S. Wyszyńskiego w Sieradzu Sieradz, ul. Armii Krajowej 7                                                    43 827 82 51
23   Wojewódzki Szpital Zespolony im. S. Rybickiego w Skierniewicach Skierniewice, ul. Sobieskiego 4 46 834 08 95
24 Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II 35                                          44 725 72 04
25   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Wieluń, ul. Szpitalna 16                    43 840 67 63
26 Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Wieruszów, ul. Warszawska 104                  62 784 55 47
27   Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli Zduńska Wola, ul. Królewska 29                  43 824 41 06
28 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu

Zgierz, ul. Parzęczewska 35
Ozorków, ul. Spokojna 10

Aleksandrów Łódzki, ul. Skłodowskiej-Curie 1
                                             

42 717 15 64 (Zgierz i Ozorków)

42 712 13 54 (Aleksandrów Łódzki)

29   Centrum Zdrowia ABIS Szpital w Głownie Głowno, ul. Wojska Polskiego 32/34            512 306 659
512 306 668

 

 


 

SZPITAL PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI”

Zduńskowolski Szpital Powiatowy
Sp. z o.o.

(dawniej: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli)
ul .KRÓLEWSKA 29, 98-220 ZDUŃSKA WOLA,


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL. (0-43) 824-41-47, faks, 823-20-71


 NIP 829-17-36-832 REGON 000312515

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NUMER KRS: 0000445866

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 15.101.500,00 ZŁ ( w całości wniesiony)

 

 

 

 

 

 
ulotka01a

 

emergency

 

 
rodo

 

Tłumacz Migam
Migam rece
 

       Regulamin  Organizacyjny      

                          Szpitala

icon_pdf.png
                                                      
Projekty Unijne
 unia2
 

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.