Czcionka:

 

re plakat

 

„Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa” to program adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, borykających się z chorobami układu kostno-stawowego , w szczególności:

 • M47 Spondyloza
 • M48 Inne choroby kręgosłupa
 • M49 Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
 • M50 Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
 • M51 Inne choroby krążka międzykręgowego
 • M53 Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
 • M54 Bóle grzbietu

Dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę (nie starsza niż jeden rok).Stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Ponadto zakwalifikowanie do Projektu wymaga uzyskania pisemnej zgody uczestnika i złożenia oświadczenia dotyczącego niekorzystania w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń takich jak zaplanowane w projekcie, finansowanych z innych środków publicznych, w tym NFZ.

W projekcie przewidziano pierwszeństwie dostępu przy rekrutacji ze względu na:

 • Wiek 50+
 • Płeć (50% osób objętych wsparciem w programie powinny stanowić kobiety).
 • Wykonywanie pracy siedzącej

O ostatecznej kwalifikacji pacjenta decyduje lekarz specjalista rehabilitacji medycznej podczas I porady rehabilitacyjnej w oparciu o badanie przedmiotowe tj. wydolności fizycznej, siły mięśniowej, zakresu ruchów, oceny zjawiska bólu. W przypadku zakwalifikowania do programu lekarz ustali adekwatny program ćwiczeń, poprzez zabiegi zlecone w ramach projektu.

 

Program dla każdego pacjenta po procesie kwalifikacji składać się będzie z:

 

rehabilitacji z elementami edukacji – 10 dniowe cykle zabiegów, na które składać się będzie max. 50 zabiegów lub  15 dniowe cykle zabiegowe z ilością max. 75 zabiegów

 • warsztatu edukacyjnego prowadzonego przez fizjoterapeutę;
 • warsztatów psychoedukacyjnych – cykl 2 spotkań (w tym 1 spotkania z psychologiem i 1 spotkanie z dietetykiem);
 • końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej, której celem będzie porównanie wyników pomiarów wykonywanych podczas I i końcowej konsultacji i określenie dalszych zaleceń i ich stosowania;

 

Świadczenia w ramach Projektu będą realizowane przez zespół specjalistów, ściśle współpracujący z lekarzem. W skład zespołu wchodzić będą: fizjoterapeuci, psycholog i dietetyk.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 830 380,63 zł         Kwota dofinansowania: 755 646,37 zł

 

 

Formularz zgłoszeniowy

Karta oceny

Regulamin projektu

Rekrutacja do projektu

Stawki jednostkowe - cały cykl rehabilitacji - oświadczenie 

Umowa uczestnictwa

emergency

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.