Czcionka:

Zapewniamy Twoje prawo* do:

 

1. Intymności i poszanowania godności osobistej niezależnie od wieku, narodowości, rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznawanej religii, światopoglądu i rodzaju choroby.

 

2. Troskliwej i pełnej szacunku opieki ze strony wszystkich pracowników szpitala, niezależnie od stanu fizycznego i psychicznego.

 

3. Zrozumiałej, rzetelnej informacji o aktualnym stanie zdrowia.

 

4. Informacji na temat planu diagnostyki, leczenia i opieki pielęgniarskiej oraz możliwych następstwach jego zastosowania lub zaniechania.

 

5. Podejmowania decyzji dotyczących Twojego zdrowia i wyrażania lub nie zgody na sposób leczenia.

 

6. Wypisania ze szpitala na własne życzenie i otrzymania informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.

 

7. Informacji o zaleconych lekach, ich działaniu i możliwych skutkach ubocznych.

 

8. Znajomości imienia, nazwiska, tytułu i funkcji wszystkich osób zaangażowanych w proces sprawowania opieki.

 

9. Informacji, kto z personelu szpitala jest odpowiedzialny za Twoje leczenie i opiekę nad Tobą, oraz jak można się z tymi osobami skontaktować.

 

10. Uzyskania na Twoje żądanie opinii innego lekarza lub pielęgniarki (położnej).

 

11. Pisemnej zgody na przeprowadzenie operacji lub metody leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku.

 

12. Wysokiej jakości opieki, leczenia i zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

 

13. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez Ciebie wskazaną.

 

14. Obecności osoby przez Ciebie wskazanej przy świadczeniu usług zdrowotnych. Personel medyczny może odmówić obecności tej osoby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje lub zagrożenie epidemiologiczne innych pacjentów.

 

15. Traktowania z szacunkiem i godnością odwiedzających.

 

16. Poufności Twojej dokumentacji medycznej oraz zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Ciebie uzyskanych w trakcie procesu leczenia.

 

17. Dostępu do Twojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielonych świadczeń.

 

18. Leczenia w bezpiecznych, komfortowych warunkach, w bezwarunkowej czystości i higienie.

 

19. Informacji o kosztach, zanim przyjmiemy Cię do Szpitala i podejmiemy leczenie.

 

20. Możliwości otwartego wyrażania opinii naszemu personelowi na temat Twojego pobytu i leczenia w Szpitalu.

 

21. Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych

 

 

 

Prosimy o wypełnianie Twoich obowiązków:

 

1. Udzielania personelowi medycznemu jak najpełniejszej informacji na temat Twojego zdrowia, alergii i chorób w przeszłości.

 

2. Zadawania pytań, które pozwolą nam upewnić się, że w pełni rozumiesz zalecenia i proponowany plan diagnostyki i leczenia.

 

3. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych.

 

4. Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów i odwiedzających, i godności osobistej personelu Szpitala.

 

5. Pokrycia kosztów Twojego pobytu i leczenia w Szpitalu oraz kosztów związanych z pobytem w Szpitalu Twoich odwiedzających.


*Zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008” oraz Deklaracją Praw Pacjenta WHO i Europejską Karta Praw Pacjenta, dotyczy pacjentów powyżej 16. roku życia.

emergency

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.