Czcionka:

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczenia zdrowotne,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.

 

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 6 maja 2019 zmieniające zarządzenie nr 14/2018 z dnia 25 maja 2018 Dyrektora Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Załącznik do zarządzenia Zarządzenie nr 9/2019 Procedura Udostepniania Dokumentacji Medycznej

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

 

emergency

Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki .

  Kliknij przycisk Akceptuj,aby zaakceptowac Cookies.